Kabinet wil compensatie schade door werken met schadelijke stoffen wettelijk vastleggen in 2020

Werknemers worden in Nederland nog te vaak blootgesteld aan gevaarlijke arbeidsomstandigheden waaronder gevaarlijke stoffen. In de Arbowet is veel vastgelegd over het bieden van veilige arbeidsomstandigheden. Daarin is veel verantwoordelijkheid weggelegd voor de werkgever maar dienen werknemers zich ook te houden aan veiligheidsregels. Desondanks schiet de wetgeving op dit moment tekort als het gaat om het bieden van oplossingen als er schade is ontstaan bij werknemers doordat ze gewerkt hebben met schadelijke en gevaarlijke stoffen.

Schaderegeling voor schade door gevaarlijke stoffen

Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris van Sociale Zaken Bas van ’t Wout bekend gemaakt dat het kabinet gaat ‘werk maken’ aan een schaderegeling voor werknemers die aantoonbaar ziek zijn geworden vanwege het feit dat ze met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt die schadelijk zijn voor de gezondheid. De staatssecretaris heeft de reactie naar buiten gebracht omdat de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten eerder een advies heeft uitgebracht om op dit gebied met oplossingen te komen.

Inspectie SZW en bedrijfsarts

Volgens de commissie moet er een regeling komen voor mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met risicovolle stoffen. Van ’t Wout heeft geschreven dat het kabinet het belang erkent voor de slachtoffers. De overheid gaat een voorstel uitwerken. Er wordt na de zomer een definitief besluit verwacht op dit gebied. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe het advies zal worden verwerkt tot een regeling. Ook moet nagedacht worden over de rol van een bedrijfsarts en de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) op dit gebied.