Kabinet investeert in circulaire zonnepanelen in 2023

Het kabinet heeft een bedrag van vier miljard euro beschikbaar gesteld voor achttien verschillende projecten. Het grootste deel van het bedrag zal worden besteed aan de ontwikkeling van zogenaamde circulaire zonnepanelen. Daarnaast zal ook een deel van het geld beschikbaar worden gesteld aan de bouw van schepen die minder vervuilend zijn.

Circulaire zonnepanelen

De overheid heeft verschillende doelen met de ontwikkeling van deze projecten voor ogen. Zo moeten de projecten er voor zorgen dat Nederland minder afhankelijk gaat worden met betrekking tot de beschikbaarheid van grondstoffen uit het buitenland. Voor de bouw van zonnepanelen worden op dit moment nog vele grondstoffen uit het buitenland gehaald. Circulaire zonnepanelen zouden er voor moeten zorgen dat er minder grondstoffen over de grens moeten worden gehaald. Voor de ontwikkeling van deze zonnepanelen heeft de overheid 412 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is 227 miljoen euro voorwaardelijk. De maritieme sector krijgt 210 euro voor de ontwikkeling van zogenaamde klimaatneutrale schepen.

Nationaal Groeifonds

Met dit bedrag zouden veertig klimaatneutrale schepen moeten worden gebouwd. Deze schepen zouden niet meer op fossiele brandstoffen moeten varen maar in plaats daarvan op methanol en waterstof. Het Nationaal Groeifonds gaat de bedragen overigens beschikbaar stellen. Dit groeifonds had een vermogen van 20 miljard euro toen het ooit begon. Vanaf 2020 worden uit het Nationaal Groeifonds verschillende projecten gefinancierd. Deze projecten moeten bijdragen aan duurzame economische groei. De derde bestedingsronde werd door een commissie onder leiding van Rianne Letschert uitgevoerd. Zij is bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht en bracht advies uit over deze bestedingsronde. Het kabinet heeft het advies van de commissie overgenomen.