Kabinet evalueert coronasteunpakketten voor ondernemers in maart 2021

De overheid gaat de komende tijd de steunpakketten voor ondernemers evalueren. Hierbij wordt gekeken of de steunpakketten op dit moment voldoende zijn om ondernemers te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Verschillende ondernemers zijn door de coronacrisis in de knel gekomen. Ze hebben minder omzet en marge weten te behalen dan voor de coronacrisis. Op zich hoort dit bij het ondernemersrisico maar de risico’s lopen door de coronamaatregelen dusver op dat er ondernemers zijn die in hun bedrijf zonder overheidssteun niet kunnen voortzetten en failliet dreigen te gaan.

Geen grote werkloosheid

Faillissementen zijn natuurlijk niet goed voor de economie. Bedrijven die stoppen vanwege bedrijfseconomische redenen zorgen vaak voor een kettingreactie. De leveranciers aan de bedrijven en de afnemers merken dikwijls dat er een schakel in de keten mist. Daarom is het belangrijk dat er maatregelen worden genomen om de productieketen in stand te houden. De overheid heeft voor de coronacrisis specifieke maatregelen doorgevoerd die er voor zorgen dat ondernemers hun bedrijven kunnen openhouden en hun personeel kunnen doorbetalen. Dat heeft ook een effect op de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis werd een grote werkloosheidsgolf verwacht maar die is grotendeels voorkomen.

Maatregelen noodzakelijk

De coronamaatregelen kosten echter veel geld. Dat moet men niet vergeten. Het geld dat nu wordt uitgegeven moet op een gegeven moment weer terugbetaald worden. Dat betekent dat de overheid ergens het geld vandaan moet halen. Van oudsher was dat uiteraard de belastingbetaler oftewel de werkende Nederlander. Tijdens de coronapersconferentie heeft demissionair premier Mark Rutte al aangegeven dat de komende dagen de steunmaatregelen opnieuw tegen het licht zullen worden gehouden. De overheid wil kijken welke maatregelen effect hebben maar ook uiteraard waar eventueel minder nadruk op moet komen te liggen. Hierbij komen de loonsubsidie en de tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers ook aan bod. Deze maatregelen zijn al eens verruimd. De maartregelen bleken namelijk langer noodzakelijk voor ondernemers.