Biomassacentrales moeten de komende tijd open blijven volgen GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver

Biomassa is een onderwerp van discussie in de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Dat het onderwerp veel discussie kan oproepen blijkt ook uit de verontwaardigde reactie op de uitzending van Nieuwsuur waarin GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver het volgende aangeeft “Als het gaat om warmte-opwekking kunnen we niet direct op alle plekken meteen stoppen. De komende regering moet kijken of we versneld alle biomassa-centrales kunnen sluiten”. Met dit bericht wordt duidelijk dat de deur op een kier staat voor biomassa-centrales binnen GroenLinks. Veel leden binnen deze partij zijn echter groot tegenstander van biomassa als brandstof.

Biomassa een ideaal alternatief?

Volgens sommigen is biomassa een ideaal alternatief voor fossiele brandstoffen. Toch is het maar de vraag of biomassa echt een groen alternatief is. Over het algemeen verstaat men onder biomassa hout van bomen die gekapt worden om te verbanden. Eenvoudig gezegd zou een houtkachel op biomassa branden. Om biomassa te verkrijgen moeten dus over het algemeen bomen worden gekapt. Dit is volgens sommige organisaties duurzaam want bomen kun je ook weer opnieuw aanplanten. Dat betekent dat er voldoende voorraad aan brandstof aanwezig is.

Compenseren van CO2 door bomen

Fossiele brandstoffen kunnen opraken omdat het duizenden jaren kost om nieuwe fossiele brandstoffen te maken. Met hout zou dat niet het geval zijn. Voor een deel klopt deze redenering maar het kost ook tientallen jaren om een klein boompje te laten uitgroeien tot een boom die voldoende omvang heeft om te kappen voor biobrandstof. Kortom een boom kappen en een nieuwe boom aanplanten is geen oplossing omdat het veel tijd kost voordat een boom weer groot is en voldoende zuurstof produceert om bijvoorbeeld de CO2 te compenseren van andere bomen die worden verstookt. Het duurt wel vijftig tot honderd jaar voordat een boom de CO2-uitstoot van biomassa compenseert.

Op de rem trappen

Daarnaast blijkt dat er lang niet altijd nieuwe bomen worden teruggeplant voor bomen die gekapt zijn. Om die reden hebben de organisaties Greenpeace en de SER moeite met het gebruik van biomassa. Toch zijn er voorstanders van biomassa. Deze voorstanders wijzen echter over het algemeen op de administratieve aspecten van biomassa op het gebied van het behalen van klimaatdoelstellingen. Doormiddel van het verbranden van biomassa kunnen bijvoorbeeld gemeenten sneller op papier voldoen aan het stempel “klimaatneutraal”. Zo kunnen gemeenten door biomassa te verbranden sneller voldoen aan de eisen zodat dat er echt effectieve oplossingen worden gevonden. Binnen GroenLinks heerst er nu discussie over het zo snel mogelijk sluiten van biomassacentrales. Een groot deel van de partij is hier voorstander van maar vanuit de top lijkt er nu op de rem te worden getrapt.