Ingenieursbureau Arcadis ontwerpt kustbescherming New York in 2017

Door de verandering van het klimaat zullen de poolkappen in de komende tijd meer gaan smelten waardoor er meer water in de oceanen gaan stromen. Het waterpeil in de zeeën en oceanen zal gaan stijgen en de landen die aan deze wateren grenzen zullen steeds vaker hun kusten moeten beschermen met kunstwerken. Dit is echter niet eenvoudig en vereist de nodige expertise. Dit is een expertise die men in Nederland bezit. De ‘Lage Landen’ staan er om bekend dat ze voortdurend de strijd moeten aangaan tegen het water. Daarom zijn er in Nederland verschillende bedrijven gespecialiseerd in de ontwikkeling, het ontwerp en de bouw van kustverdedigingskunstwerken. Ook Arcadis houdt zich hier onder andere mee bezig. Het ingenieurs- en adviesbureau gaat zich onder andere inzetten om het New Yorkse stadsdeel Manhattan beter te beschermen tegen overstromingen.

Orkaan Sandy
Het concept en de architecturale en stedenbouwkundige ontwerpen zullen worden gemaakt door het Deense BIG en het Nederlandse One Architecture. Over deze opdracht zijn geen financiële details bekend gemaakt door het ingenieurs- en adviesbureau. New York heeft de gevolgen van extreem weer goed gemerkt toen de stad in oktober 2012 hard werd getroffen door de orkaan Sandy. De lagere delen van Manhattan kregen te maken met grote overstromingen die voor veel schade hebben gezorgd. Daarnaast moest het metroverkeer in bepaalde delen worden stil gelegd vanwege overstromingen in de metrotunnels. Ook de effectenbeurs op Wall Street moest haar deuren twee dagen achter elkaar gesloten houden.

Kustgebieden zijn kwetsbaar
Bij extreem hoog water is het financieel-economische hart van de Verenigde Staten heel kwetsbaar. Daarom moeten maatregelen genomen worden. Zo wordt de kustlijn van Manhattan over een lengte van vier kilometer versterkt. De huidige infrastructuur zal moeten worden samengevoegd in de nieuwe infrastructuur. Arcadis heeft veel kennis en ervaring en gaat verschillende kustbeschermingswerken ontwerpen. Het bedrijf heeft vaker dergelijke constructies ontworpen. Zo heet Arcadis meegewerkt aan de waterkeringen in de zuidelijke staat Louisiana. Deze opdracht kreeg Arcadis nadat de waterkeringen zwaar getroffen werden door de orkaan Katrina in 2005. Ook andere orkanen zullen waarschijnlijk er voor zorgen dat Amerika haar kust beter gaat beschermen. Dit kan in de toekomst meer werk opleveren voor Arcadis.