Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt klimaatbestendigheid Eindhoven Airport in 2018

Arcadis doet onderzoek naar de klimaatbestendigheid van Eindhoven Airport. De doelstelling is dat deze luchthaven klimaatproof moet worden. Het woord ‘klimaatproof’ houdt verband met de verwachte klimaatveranderingen de komende tijd. Door de opwarming van de aarde wordt er meer water verdampt waardoor er meer regen wordt verwacht. De toename in de regenval zorgt er voor dat met name grote pleinen, wegen, bestrating en landingsbanen meer water te verwerken krijgen. De toename in de regenval kan daardoor voor meer plassen zorgen op start- landingsbanen waardoor het vliegverkeer wordt gehinderd.

Het advies- en ingenieursbureau Acradis moet er nu voor zorgen dat de hinder die ontstaat door de klimaatverandering zoveel mogelijk wordt beperkt voor de luchthaven. Wanneer er namelijk veel water blijft staan op de start- en landingsbaan kan dat grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de luchthaven. Er zullen waarschijnlijk extra voorzieningen moeten worden getroffen om het water goed af te voeren.

Daarvoor wordt door Arcadis gekeken naar verbreding van het riolerings- en watersysteem. Ook zullen er andere mogelijkheden worden onderzocht. Zo zal de waterhuishouding rondom de startbanen en landingsbanen moeten worden geoptimaliseerd. Arcadis heeft wel vaker vergelijkbare werkzaamheden gedaan op de luchthaven Schiphol. Deze kennis kan het advies- en ingenieursbureau wellicht ook gebruiken voor het onderzoeken van de klimaatbestendigheid van Eindhoven Airport.