Inflatie in september 2022 ongeveer 14,5 procent

De inflatie is in september 2022 uitgekomen op 14,5 procent. Dat betekent dat goederen en diensten afgelopen maand aanzienlijk duurder waren. Het percentage van 14,5 procent is bepaald op basis van de Nederlandse rekenmethode. Deze wordt door het CBS gehanteerd voor haar berichtgeving in de media. De Europese rekenmethode heeft zelfs een hoger inflatiepercentage in kaart gebracht. Volgens die berekening kwam de inflatie vorige maand uit op 17,1 procent.

De kosten voor het gebruik van de eigen woning zorgen voor een verschil in de berekening. De Europese berekening heeft deze kosten niet meegenomen en de Nederlandse rekenmethode neemt deze kosten wel mee. De inflatie kwam in september overigens hoger uit dan in augustus. In de maand augustus was de inflatie namelijk nog 12 procent. De energieprijzen zijn voornamelijk debet aan de enorme prijsstijgingen in de maand september. Daarnaast zijn ook de prijzen voor voedingsmiddelen omhoog gegaan evenals de prijzen voor vervoer.