Inflatie in juli 2022 uitgekomen op 11,6 procent

De inflatie in Nederland blijft stijgen. In juli is de inflatie uitgekomen op 11,6 procent volgens een eerste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek oftewel het CBS. Dit statistiekbureau heeft voor de berekening van de inflatie de Europese rekenmethode (HICP) gebruikt. De uitkomsten hiervan werden vrijdag 29 juli 2022 gepubliceerd. De prijzen stegen in juni nog met 9,9 procent ten opzichte van dezelfde van dezelfde maand vorig jaar.

In de afgelopen vier maanden nam de inflatie af ten opzichte van een maand daarvoor. In juli is deze afname niet doorgezet. De reden voor de stijging in de inflatie wordt gezocht in de energieprijzen die aanzienlijk zijn gestegen ten opzichte van de maand juni. Gas is duurder geworden door de beperkte leveringen vanuit Rusland. De schaarste zorgt er voor dat de prijs opgedreven wordt. Verschillende andere aspecten die worden meegenomen in de inflatie hebben nauwelijks een prijsstijging doorgemaakt.

Het gaat hierbij onder andere om eten, drinken en tabak. De afgelopen tijd zijn de prijzen nog verder opgelopen door de sancties die over en weer zijn doorgevoerd tussen Rusland en het Westen. De kans is groot dat aan deze ontwikkelingen de komende tijd geen einde zal komen.