In 2020 wil de overheid een minimumprijs van 12,30 euro per ton CO2-uitstoot

Het kabinet heeft plannen om een minimumprijs in te voeren voor de emissie van CO2 bij het opwekken van elektriciteit. Op dit moment zou het kabinet in 2020 een minimumprijs van 12,30 euro willen invoeren voor de CO2 uitstoot bij het opwekken van elektriciteit. Via het huidige Europese systeem van uitstootrechten moeten bedrijven al betalen voor hun CO2 uitstoot. Het bedrag dat ze moeten afdragen verschilt echter. Als de prijs die betaald moet worden voor CO2-emissie in het huidige Europese systeem van uitstootrechten onder deze prijs uitkomt dan zal het verschil moeten worden aangevuld tot 12,30. Dit verschil kan worden beschouwd als een nationale CO2-belasting. De overheid wil er voor zorgen dat vervuilers die veel CO2 uitstoten in ieder geval een minimale prijs gaan betalen voor de emissie van CO2. De minimale prijs voor de emissie van CO2 gaat overigens vanaf 2020 omhoog. Uiteindelijk zou de minimale prijs in 2030 op 31,90 terecht moeten komen. Het voorstel voor een minimale prijs voor CO2 uitstoot werd afgelopen dinsdag ingediend bij de Tweede Kamer door staatssecretaris Menno Snel (Financiën) en minister Eric Wiebes (Economische Zaken). In totaal zullen in Nederland naar schatting ongeveer 135 bedrijven onder het nieuwe stelsel gaan vallen.

Het nieuwe CO2-heffingenstelsel zal naast energiebedrijven ook gaan gelden voor voedingsmiddelenproducenten en papierproducenten. Het is echter onduidelijk of de bedrijven daadwerkelijk iets van de minimale heffing zullen gaan merken. Op dit moment is de prijs die bedrijven volgens het Europese emissierechtensysteem moeten betalen per ton CO2 uitstoot al hoger dan het aangegeven minimumbedrag van het kabinet. Zowel Snel als Wiebes geven toe dat de verwachting is dat de CO2-prijs boven de minimumprijs blijft. Ander politieke partijen vinden het aangegeven minimumbedrag veel te laag. Bedrijven zullen waarschijnlijk nooit deze prijs moeten gaan betalen voor hun CO2 emissie. Daarom moeten er veel hogere CO2 belastingen worden betaald volgens Groenlinks en de PvdA. GroenLinks heeft alternatieven laten doorrekenen waarin de kosten oplopen tot 100 euro per ton CO2 in 2030. Ook de PvdA heeft een ander voorstel gedaan waarin de minimale belasting voor CO2 in 2021 op 45 euro zou worden vastgesteld per ton CO2. Deze belasting zou volgens de PvdA ieder jaar met twee procent moeten stijgen vanaf 2021. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft berekend dat deze hiervoor genoemde varianten er wel voor zorgen dat er in 2030 minder CO2 zal worden uitgestoten.