CO2-uitstoot moet in 2017 zwaarder worden belast om klimaatdoelen te halen

Nederland moet nog keihard werken om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Op dit moment blijkt de financiële prikkel bij veel bedrijven te ontbreken om de CO2-uitstoot te verlagen. Daardoor investeren bedrijven nauwelijks in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Dit heeft De Nederlandsche Bank (DNB) geschreven in een donderdag 26 januari 2017 gepubliceerd rapport.

Volgens dit rapport is het gebrek aan investeringen te wijten aan de lage prijs die bedrijven moeten betalen voor de emissie van het schadelijke broeikasgas CO2. Volgens de centrale bank is het verstandig om het uitstoten van CO2 door bedrijven zwaarder te belasten. Vervuilende bedrijven moeten meer betalen als ze meer CO2 uitstoten. Dit moet volgens DNB worden geregeld doormiddel van het emissierechtensysteem van de Europese Unie. Dit emissierechtensysteem zorgt er voor dat bedrijven die koolstofdioxide willen uitstoten hiervoor zogenaamde emissierechten moeten kopen.

Deze rechten en de kosten daarvan worden door Brussel bepaald. Dit houdt in dat elk bedrijf een bepaald aantal emissierechten toegewezen heeft gekregen. Als een bedrijf minder CO2 uitstoot dan het aantal rechten dat het bedrijf heeft gekregen kan het bedrijf zelfs emissierechten gaan verkopen. Het doel van het systeem voor emissierechten is om de markt zijn gang te laten gaan en het voor bedrijven zo voordelig mogelijk te maken om de CO2 emissie te beperken. Op die manieren zullen bedrijven zelf zoeken naar  de meest efficiënte manier om de uitstoot van het broeikasgas te verlagen.

Op dit moment zijn er teveel emissierechten beschikbaar waardoor bedrijven vaak emissierechten over hebben die ze voor geld kunnen verkopen. Daarnaast zijn er ook bedrijven die emissierechten gratis ontvangen. Dit zijn dikwijls vervuilende bedrijven. Doordat veel bedrijven teveel of in ieder geval ruim voldoende emissierechten hebben is de prikkel heel klein om meer te investeren in CO2 reductie. Daarom moet men het systeem van energiebelasting beter vormgeven. Als de energiebelasting gaat stijgen zullen bedrijven volgens DNB meer investeringen gaan doen in groene energie, CO2 opslag en technische systemen die er voor zorgen dat er minder CO2 wordt uitgestoten.