IMF is positief over economische groei eurozone in 2017

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is positief over de economische groei in de eurozone. Volgens deze organisatie zal de economie in de eurolanden in 2017 harder groeien dan van te voren werd gedacht. Ook volgend jaar zal de economie verder groeien. Het Internationaal Monetair Fonds heeft daarnaast de groeiraming voor het Verenigd Koninkrijk verlaagd.

Het IMF heeft rekenkundigen in dienst die een groeiverwachting hebben geraamd van gemiddeld 1,9 procent voor de eurozone in 2017. Voor komend jaar heeft het IMF een groeiraming van 1,7 procent genoemd. Eerder ging het IMF nog uit van 1,7 procent voor 2017 en 1,6 procent voor 2018. De huidige geraamde groeicijfers zijn dus positiever dan de ouder groeicijfers. Dit is het gevolg van de economische ontwikkelingen in veel Europese landen. Veel landen laten volgens het IMF sterke groeicijfers zien. Met name Spanje en Italië tonen een goede opleving en dat schept hoop. Daarnaast zorgen de politieke ontwikkelingen ook voor rust. Frankrijk heeft een Europagezinde president. Dat is voor veel Europese landen een opluchting.