Economische groei gaat langzaam door in 2018 en 2019

De Nederlandse economie groeit in 2018 en 2019 verder door alleen gaat de groei van de economie wel iets minder hard dan eerder door het Centraal Planbureau (CPB) was verwacht. Desondanks is het CPB tevreden over de economische situatie in Nederland. Op dit moment wordt een groei van 2,8 procent voor de Nederlandse economie verwacht in 2018. In 2019 zal de economische groei ongeveer 2,5 procent zijn. Dat zijn de cijfers van de nieuwe berekening van het CPB. Eerder ging het CPB uit van lagere groeicijfers. In de maand juni werd een schatting gegeven van 2,9 procent economische groei in 2018 en 2,7 procent voor 2019.

Economen geven aan dat er een gunstige ontwikkeling plaatsvind in de Nederlandse economie. Hoewel de groeicijfers naar beneden zijn bijgesteld groeit de economie in 2019 bovengemiddeld snel door. Ook in 2017 en 2018 was er sprake van en bovengemiddelde economische groei. Werknemers verdienen meer salaris en hebben meer inkomenszekerheid. Dat jaagt de binnenlandse bestedingen aan. De consumptie van huishoudens gaat omhoog maar ook de overheidsbestedingen nemen toe. Verder dragen ook de bedrijfs- en woninginvesteringen bij aan de economische groei. Het CPB benoemt ook dat de werkloosheid verder zal dalen. Dat biedt weer groeimogelijkheden voor de economie in de toekomst.