Huurders en huiseigenaren minder positief over hun woonsituatie in 2019

Het is al geruime tijd bekend dat de woningmarkt in Nederland op slot zit. De woningen zijn te duur geworden vanwege het beperkte aanbod. Het gevolg is dat veel mensen die een woning zoeken er niet één kunnen kopen of een woning aanschaffen die minder voldoet aan hun wensen. De woningmarkt heeft op dit moment geen oplossingen. Er zouden nieuwe woningen moeten worden bijgebouwd maar dat gebeurd op veel te kleine schaal. Huurders en woningeigenaren met een nieuwe woonwens blijven daardoor langer in een woonsituatie die niet helemaal optimaal is.

Ontevredenheid
Vooral onder huurders is de onvrede over hun woonsituatie de afgelopen tijd groter geworden. In 2009 was nog tachtig procent van de huurders tevreden over hun huurwoning in 2018 is dit aantal gedaald naar zeventig procent. Ook onder mensen met een koopwoning is een daling te zien in het woongenot. In 2009 was nog 97 procent van de woningeigenaren tevreden. In 2018 is dit percentage gedaald naar 93 procent. Dat is nog steeds een hoog percentage maar het geeft wel een duidelijke indruk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte de gegevens hierover bekend aan de media. volgens de statistiekorganisatie zijn veel mensen ontvreden over de tuinen of het balkon. Ook het onderhoud aan de woning en de indeling en inrichting zijn punten waar men ontevreden over is.

Verthuizen
Omdat veel mensen geen nieuwe woning kunnen betalen zijn er nieuwe ontwikkelingen ontstaan in de woonstijl. In plaats van een nieuwe woning te kunnen kopen gaan mensen hun eigen woonsituatie wijzigen. Ze gaan verbouwen en de woning anders indelen en anders inrichten. Het gevolg is dat er een nieuwe trend is ontstaan die men verthuizen noemt. Verthuizen is in feite een soort verhuizen alleen dan in dezelfde woning. De investering die hiervoor nodig is kan door veel mensen wel worden opgebracht. Daarnaast kunnen hele creatieve ideeën ontstaan en kan het woongenot aanzienlijk worden vergroot. Veel doehetzelfzaken en woonwinkels spelen daarom in op het verthuizen.