Wat is PIR en wat zijn PIR isolatieplaten?

PIR of polyisocyanuraat is een schuimvormig isolatiemateriaal dat met name wordt gebruikt om platte daken en spouwmuren te isoleren. Het materiaal lijkt op het gebied van structuur en vorm sterk op PUR. De eigenschappen van PIR zijn ten opzichte van PUR op een aantal vlakken gunstiger. Men kan PIR beschouwen als de doorontwikkeling van PUR. De thermische eigenschappen van het materiaal polyisocyanuraat zijn zeer goed. Daarnaast isoleert PIR beter dan de meeste andere isolatieproducten ook als de PIR isolatieplaten slechts een geringe dikte hebben. Met een isolatiewaarde van 0,023-0,026 W/Mk kan PIR worden beschouwd als een goed isolatiemateriaal voor woningen en andere gebouwen. Ter vergelijking met rotswol of glaswol isoleert PIR ongeveer 1,7 keer beter als men dezelfde dikte hanteert.

Voordelen van PIR
Het isolatiemateriaal PIR heeft een aantal voordelen en nadelen in toepassing en gebruik. De volgende voordelen heeft het materiaal ten opzichte van andere isolatiematerialen:
• De isolatiewaarde is heel hoog ook bij een geringe dikte.
• PIR heeft goede brandvertragende eigenschappen.
• Bij brand komt er vanuit de PIR platen geen schadelijke dampen of rook vrij.
• PIR is makkelijk te verwerken.
• PIR neemt geen vocht op en kan ook in een vochtige omgeving worden gebruikt.
• Het materiaal kan op platte daken worden gebruik en in spouwmuren.
• Een dampscherm is meestal niet nodig. De PIR isolatieplaten hebben namelijk in de meeste gevallen een dampscherm.

Nadelen van PIR
Over het algemeen heeft dit isolatiemateriaal meer voordelen dan nadelen. Toch zijn er een aantal nadelen van PIR waar rekening mee gehouden moet worden. Het materiaal heeft de volgende nadelen:
• Voor de productie van PIR worden chemicaliën gebruikt die schadelijk zijn voor het milieu.
• Het materiaal kan moeilijk worden gerecycled.
• Het materiaal is moeilijk vervormbaar. Bij het plaatsen op een oneffen ondergrond kunnen naden ontstaan. Deze moeten worden opgevuld voor optimale isolatie.
• Tijdens het verwerken komen kleine deeltjes vrij die moeilijk van kleren en overig textiel verwijderd kunnen worden.