Aantal werklozen gestegen tussen mei en augustus 2019

Het aantal werklozen in Nederland is de afgelopen maanden gestegen dat blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het aantal werklozen in augustus 321.000 werklozen. Dat is volgens de statistiekorganisatie in totaal 3,5 procent van de beroepsbevolking. In de maand mei was de werkloosheid nog 3,3 procent van de beroepsbevolking in Nederland. De toename in de werkloosheid is niet per definitie een teken dat het slecht gaat met de economie geeft het CBS aan.

Er is namelijk ook sprake van een toename in het aantal mensen dat actief zoekt naar werk op de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn (opnieuw) toegetreden tot de arbeidsmarkt waardoor de groep actieve werkzoekenden groter is geworden. De toename in het aantal mensen dat op zoek is naar werk kan ook positief worden beschouwd omdat meer mensen vertrouwen hebben dat ze een passende baan kunnen vinden. Volgens Peter Hein van Mulligen hoofdeconoom bij het CBS zijn er twee manieren waardoor de werkloosheid kan stijgen.

De eerste en meest bekende vorm van werkloosheidtoename is dat er meer mensen hun baan verliezen dan mensen zijn die werk vinden. De andere manier is dat er meer mensen zijn gestart met het zoeken naar werk maar nog niet meteen de juiste baan vinden. Dat zijn bijvoorbeeld starters die naar geruime tijd thuis zitten hebben besloten om toch weer te zoeken naar een baan. Het lijkt er op dat de laatste groep vooral de werkloosheid laat stijgen in 2019. Volgens Van Mullingen zoeken meer mensen naar werk omdat er sprake is van een krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn veel vacatures die lang open staan. Daardoor nemen de kansen voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt toe. Door deze ontwikkeling krijgen meer mensen vertrouwen in de arbeidsmarkt en hopen ze een passende baan te vinden.