Huizenprijzen in december 2023 weer gestegen volgens CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft aangegeven dat de prijzen voor koophuizen in de afgelopen maand opnieuw zijn gestegen. Het is volgens het statistiekbureau voor het eerst in bijna een jaar tijd dat de prijzen van koopwoningen weer hoger zijn geworden ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Zowel het CBS als het Kadaster hebben een stijging van 1,6 procent waargenomen in de woningprijzen. Dat betekent dat de woningprijzen in de maand december van 2023 gemiddeld 1,6 procent hoger lagen ten opzichte van de maand december in 2022. Volgens de organisaties is dit de eerste woningprijsstijging op jaarbasis sinds de maand januari van 2023. De prijsstijging volgt op de maand november 2023 toen de prijzen van woningen gemiddeld nog 1 procent lager lagen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden.

Waarom zijn de woningprijzen gestegen?

De stijging in de woningprijzen is het gevolg van een aantal bekende factoren. Zo is het al een geruime tijd lastig om beschikbare koopwoningen te vinden op de woningmarkt. De schaarste aan koopwoningen zorgt er voor dat er meer concurrentie ontstaat tussen kopers op de woningmarkt. Deze kopers kunnen tegen elkaar gaan strijden als meerdere mensen dezelfde woning willen kopen. Meestal gaat de koopwoning dan naar de hoogste bieder. Het gevolg is dat mensen meer gaan bieden op koopwoningen als ze daar de mogelijkheden voor hebben. Vooral mensen met veel geld hebben daardoor een kans op de woningmarkt. Doordat de hypotheekrente vrij laag is kunnen mensen bovendien meer geld gaan lenen voor een koopwoning. Ook deze ontwikkeling heeft een opdrijvend effect voor de woningprijzen.

Energielabel en verduurzaming

De loonstijging die veel werknemers hebben ontvangen in het afgelopen jaar zorgt er bovendien voor dat de koopkracht over het algemeen is toegenomen. Althans men kan op basis van een hoger salaris meer hypotheek krijgen. Dat is een effect waar voornamelijk werknemers van profiteren. Echter moet men niet uit het oog verliezen dat niet alleen de hypotheeklasten een rol spelen bij de aanschaf van een woning. Men moet ook rekening houden met verduurzaming en een energielabel. Bij woningen met een slecht energielabel zullen de maandelijkse energielasten alsnog een drukkende factor vormen op de koopkracht. Om die reden is het belangrijk om je niet alleen blind te staren op de woningprijs maar ook om alle factoren daaromheen. Anders heeft men de kans dat men na de aanschaf van een koopwoning alsnog financieel in de knel komt te zitten. Het gevaar van een doorgeslagen woningjacht kan er voor zorgen dat mensen hun eigen (financiële) middelen gaan overschatten. Een degelijke bouwkundige keuring en een goed energielabel zijn zeker factoren om rekening mee te houden.