Hervorming arbeidscontracten wordt uitgesteld?

VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen en D66-Kamerlid Steven van Weyenberg dienden een voorstel bij de Kamer in over het uitstellen van de hervorming van de arbeidscontracten. Volgens de twee Kamerleden moet de invoering van de hervormingen van de arbeidscontracten met een jaar worden uitgesteld. Een meerderheid van de Kamer ondersteund dit voorstel. Hierdoor worden de hervormingen uitgesteld met een jaar. De ingangsdatum van de hervormingen wordt dan 1 juli 2015.

De nieuwe maatregelen zijn afkomstig uit het sociaal akkoord dat gesloten is tussen de sociale partners en het kabinet in 2013. Hierin werden afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat werkgevers eerder werknemers in vaste dienst moeten aannemen. Op dit moment mogen bedrijven medewerkers in een periode van 3 jaar tijdelijke contracten geven. De maatregel uit het sociaal akkoord wil deze periode beperken tot maximaal 2 jaar. Bedrijven moeten daardoor na twee jaar al de beslissing maken of ze de werknemer in vaste dienst willen nemen of niet.

Als iemand een aantal bepaalde tijdscontracten heeft gehad in een periode van 3 jaar kiezen bedrijven er meestal voor om een werknemer tijdelijk te ontslaan. Dit doen bedrijven om te voorkomen dat ze medewerkers een vast contract moeten geven. De periode die een bedrijf als wachttijd mag hanteren is op dit moment drie maanden. Als de werkgever binnen deze drie maanden de werknemer een contract aanbied is dit automatisch een vast contract. De hervormingen die zijn afgesproken in het sociaal akkoord hebben deze wachttijd verlengd naar zes maanden. Dit zorgt er voor dat bedrijven werknemers in een periode van zes maanden niet een nieuw contract aan mogen bieden omdat het anders in de contractketen wordt opgenomen.

Reactie van Technisch Werken
De regels in het sociaal akkoord zouden medewerkers moeten helpen om eerder een vast contract te krijgen bij hun werkgever. De werkgever moet na twee jaar een beslissing maken of deze de werknemer in dienst wil nemen of niet. Als een bedrijf besluit dat het aanbieden van een vast contract niet gewenst is, zal het bedrijf een half jaar moeten wachten voordat deze de werknemers weer een bepaalde tijdscontract kan aanbieden. Het sociaal akkoord zet daarmee de werkgevers onder druk. Deze druk werkt in de praktijk echter niet. In plaats van het verstrekken van vaste contracten kiezen meer bedrijven er voor om afscheid te nemen van werknemers na de fase van bepaalde tijd contracten. Dat gebeurd op dit moment ook nu in een periode van drie jaar bepaalde tijdscontracten kunnen worden verstrekt. Met de beoogde hervormingen zullen werknemers eerder ontslagen worden. De kans op het verstrekken van nieuwe vaste contracten wordt niet vergroot. Daarom zijn veel bedrijven en werknemers helemaal niet blij met de geplande hervormingen. Het Kabinet geeft gelukkig gehoor aan deze zorgen. Sommige mensen in de Kamer willen dat de hervormingen van de arbeidscontracten helemaal niet meer ingevoerd worden.