Er wordt vanaf 2014 geïnvesteerd in nieuwe energienetten

Voor het aanleggen en verbeteren van elektriciteitsnetten en gasnetten wil netbeheerder Stedin geld uittrekken. In totaal zal de netbeheerder 500 miljoen euro willen investeren. Dit geld is tevens bestemd voor het vervangen van bestaande gasnetten en elektriciteitsnetten. Met de investeringen wil Stedin een duurzaam energietransport realiseren.

Donderdag 13 februari maakte Stedin haar plannen over het moderniseren van de energienetten bekend. De kabels die op dit moment in de grond zitten moeten geschikt worden gemaakt voor het terug leveren van elektrische energie aan bedrijven en consumenten. De reden voor deze vernieuwing heeft te maken met de nieuwe ontwikkelingen op de energiemarkt. Bedrijven en consumenten investeren in voorzieningen waarmee ze zelf energie kunnen opwekken. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van zonnepanelen en het neerzetten van grote windturbines. Doordat consumenten en bedrijven zelf energie opwekken kunnen ze voor een deel in hun eigen energiebehoefte voorzien. In Nederland wordt meestal de opgewekte energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Dit moet echter technisch wel mogelijk zijn. Daarom maakt Stedin aanpassingen aan het netwerk,

Reactie van Technisch Werken
Een toenemend aantal consumenten en bedrijven maakt gebruik van middelen waarmee ze hun eigen energie kunnen opwekken. In veel gevallen wordt de energie niet direct opgenomen maar juist geleverd aan het net. In plaats van het afnemen van energie wordt daardoor ook weer energie geleverd op het net zelf. Dit vereist een moderne benadering van energienetwerken. In Nederland is het energienetwerk nog niet overal optimaal ingericht. De investeringen die Stedin doet zijn daarom zeker niet overbodig. Het getuigd van toekomstvisie. Er zullen echter altijd mensen zijn die zeggen dat de aanpassingen aan het energienetwerk eerder hadden moeten plaatsvinden.