Hbo’ers stromen minder snel door naar WO-opleiding vanaf 2007

In de afgelopen tien jaar is het aantal afgestudeerde hbo’ers dat een universitaire master ging volgen met ongeveer dertig procent afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. Het blad Trouw heeft hier een artikel aan gewijd. In het artikel staat dat het voor afgestudeerde hbo’ers steeds moeilijker lijkt te worden om door te stromen naar een universitaire studie.

Oorzaken
Er zijn verschillende oorzaken die de basis vormen voor het feit dat er minder hbo’ers doorstromen naar een universitaire opleiding. Zo krijgen universiteiten minder geld van de overheid voor hbo-doorstromers. Daarnaast zijn masters duurder geworden. Verder worden doorstromers strenger geselecteerd door universiteiten.

Ook is de  studiefinanciering lager geworden. Dat zorgt er voor dat doorstromers die van het mbo naar het hbo of van het hbo naar het wo doorstromen veel meer geld zelf moeten betalen voor hun opleiding. Daardoor is het doorstromen van bachelor-opleiding naar een masteropleiding voor veel studenten financieel een moeilijk haalbare optie.