Mbo’er met migratieachtergrond heeft minder snel werk in 2019 en 2020

Een afgestudeerde mbo’ers met een migratieachtergrond heeft in Nederland nog vaak moeite met het vinden van een betaalde baan. Dit komt naar voren uit een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. In het onderzoek staat dat afstuderen met een migrantenachtergrond na een jaar ongeveer 20 procentpunt minder kans hebben op een baan dan mbo’ers zonder migratieachtergrond. De onderzoekers hebben geen echte oorzaken benoemd in het rapport maar hebben het over een vermoeden dat discriminatie door werkgevers een rol speelt.

Dit vermoeden wordt echter niet onderbouwd. Zo kunnen ook andere factoren een rol spelen. Sommige mensen hebben meer ondersteuning nodig in het sollicitatieproces bijvoorbeeld. Ook de gezinssituatie en de studiekeuze kunnen een rol spelen. Volgens het onderzoek hebben meisjes van Antilliaanse afkomst de grootste achterstand. Na een jaar heeft ongeveer 58 procent van deze groep een baan. Daartegenover heeft 85 procent van de meisjes zonder migratieachtergrond na een jaar een betaalde baan. Ook Marokkaans-Nederlandse jongens hebben na een jaar minder vaak een betaalde baan. Ongeveer 63 van de Marokkaans-Nederlandse jongeren heeft na een jaar een betaalde baan tegenover ruim 87 procent van de Nederlandse jongens zonder migrantenachtergrond.