Handelsprijzen voor aardgas komen op nieuwe records begin 2021

De prijzen die in de handel voor aardgas worden betaald schieten steeds verder omhoog. Inmiddels is de prijs van gas op het Nederlandse handelsplatform TTF dinsdag 5 oktober 2021 zevenmaal zo hoog geworden als een jaar geleden. Doordat de handelsprijzen voor aardgas steeds hoger worden zullen energieleveranciers ook hun prijzen voor consumenten en bedrijven verder gaan verhogen. De kans is dus groot dat men voor zowel aardgas als elektrische stroom meer gaat betalen. Het probleem is overigens niet alleen merkbaar op het Nederlandse platform TTF. Ook andere handelsplatformen hebben te maken met deze problematiek. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn de energieprijzen inmiddels ook naar recordhoogtes gestegen. De vraag naar aardgas is steeds verder opgelopen nu de economie aantrekt na de coronacrisis.

Het is duidelijk dat wereldwijd meer vraag is ontstaan naar aardgas, olie en andere brandstoffen. Dat zorgt er voor dat het aanbod ten opzichte van de vraag heel beperkt. Een aantal energieleveranciers hebben besloten om de energieprijzen voor honderden euro’s op jaarbasis te verhogen voor mensen die energiecontracten afsluiten. De vraag is echter of het verstandig is om dergelijke contracten af te sluiten nu de energieprijzen op een superhoog niveau staan. De kans bestaat namelijk dat de energieprijzen weer omlaag gaan. Dan zetten consumenten vast aan contracten met veel te hoge energieprijzen en bovendien een boetebeding er in opgenomen als men naar een goedkopere leverancier gaat tijdens de looptijd van het contract. Veel huishoudens zullen de komende tijd nu kunnen ontkomen aan de hoge energieprijzen. Men hoopt op oplossingen van de overheid maar veel meer dan een verlaging van de energiebelasting vanuit de overheid wordt niet geboden.