Groningse woningen moeten worden versterkt als gaswinning wordt opgevoerd in 2022

De kans dat er meer aardgas uit Groningen wordt gewonnen is steeds groter. Doordat Nederland minder aardgas gaat inkopen vanuit Rusland neemt het aanbod aan aardgas af. Daarom moet Nederland andere kanalen aanwenden om aardgas te verkrijgen. Er wordt steeds meer gekeken naar de Groningse gasvelden. Daar is nog voldoende aardgas aanwezig maar het winnen van dit aardgas is niet zonder risico’s. De afgelopen jaren hebben de inwoners van Groningen veel problemen gehad met de bodemdaling ten gevolge van de aardgaswinning. Hierdoor zijn aardbevingen ontstaan en deze bevingen hebben vervolgens weer gezorgd voor schade aan woningen. Een groot aantal Groningers is door de aardbevingen getroffen.

Dat heeft er voor gezorgd dat er veel weerstand is tegen het winnen van aardgas in deze provincie. Door de internationale ontwikkelingen is de kans groot dat de druk op Groningen weer wordt opgevoerd. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw heeft in een interview met NRC aangegeven dat inmiddels veilig verklaarde woningen weer opnieuw versterkt moeten worden. Vijlbrief benadrukt dat hij niet de intentie heeft om de gaskraan verder open te draaien. Hij benadrukt dat het winnen van extra aardgas gevaarlijk is. In het interview staat dat het veld dicht gaat. Het kabinet wil de gaswinning in Groningen in 2023 of in 2024 stop gaan zetten. Alleen als er sprake is van een gascrisis zou het opvoeren van de gaswinning in Groningen voor Vijlbrief bespreekbaar zijn.