Mogelijk meer gaswinning uit Groningse aardgasveld vanaf winter 2022

De komende tijd zal er waarschijnlijk meer aardgas worden gepompt uit het gasveld van Groningen. Dat komt omdat een stikstoffabriek nog niet is afgebouwd. De bouw van deze fabriek loopt vertraging op. door deze vertraging kan de fabriek nog niet worden gebruikt om stikstof te mengen met buitenlands aardgas. Het aardgas van Groningen is namelijk laagcalorisch en het aardgas uit buitenlandse velden is dikwijls hoogcalorisch. Door dit buitenlandse aardgas te mengen met stikstof ontstaat laagcalorisch aardgas dat geschikt is voor het gebruik in Nederlandse verwarmingsketels.

Het bericht over de mogelijke verhoging van de gasproductie uit Groningen werd bekend gemaakt door staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. De gaswinning zal in Groningen echter wel op minimaal niveau blijven volgens de staatssecretaris. De verhoging van de aardgasproductie zal op zijn vroegst aan het begin van komende winter zijn. De staatssecretaris geeft aan dat het wel de bedoeling is dat de aardgasproductie in Groningen uiteindelijk wordt stopgezet.