Gasunie: gaswinning Groningen mogelijk toch verder omlaag na 2019

De Gasunie heeft aangegeven dat ze niet uitsluit dat de gaswinning in de provincie Groningen de komende tijd sneller wordt verlaagt. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft al jaren aangedrongen op een verdere verlaging van de gaswinning. Het is de bedoeling dat de gaswinning richting het veilige niveau van 12 miljard kuub per jaar gaat. Op dinsdag 11 juni 2019 gaat de Tweede Kamer stemmen over een motie die oproept tot een zo snel mogelijke verlaging van de gaswinning. De doelstelling van deze motie is het reduceren van de gaswinning naar het veilig niveau.

Inmiddels wordt er al ruim zes jaar lang discussie gevoerd over het verlagen van de gaswinning in Groningen. De Groningers zijn de discussie zat en willen meer maatregelen van de overheid om de gaswinning te verlagen. Er zijn echter al maatregelen genomen maar deze konden niet voorkomen dat er in 2019 aardbevingen hebben plaatsgevonden in Groningen. De overheid aarzelt echter om de gaswinning te verlagen. Ze heeft namelijk een bepaalde leveringsgarantie gegeven aan afnemers. Deze leveringszekerheid moet volgens bepaalde politieke partijen desnoods ondergeschikt gemaakt worden aan de veiligheid van Groningers.

Dat kwam vorige week naar voren uit een debat in de Tweede Kamer. Minister Wiebes die verantwoordelijk is voor de gaswinning neemt deze mening van de politieke partijen nog niet direct over. Volgens de Gasunie moet er nog 15 miljard kuub aan aardgas geleverd worden per jaar om alle huizen en bedrijven in Nederland en het buitenland van aardgas te kunnen voorzien. Het is met name deze leveringszekerheid die er voor zorgt dat de overheid aarzelt om de aardgasproductie te reduceren.