Mogelijk extra gas uit Groningen in 2022

De oplopende gasprijzen en de beperkte gasleveringen vanuit Rusland hebben er voor gezorgd dat de Nederlandse overheid weer is na gaan denken over de Nederlandse gaswinning. Waarschijnlijk wordt dit gasjaar, dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022, een dubbele hoeveelheid gas gewonnen uit het gasveld van Groningen dan eerder werd verwacht. In eerste instantie ging het ministerie van Economische Zaken uit van 3,9 miljard kubieke meter aardgas die gewonnen zou worden de komende tijd. De organisatie Gasunie Transport Services heeft nue echter op basis van berekening een schatting gemaakt van de gaswinning in Groningen voor het huidige gasjaar. Deze berekening komt uit op maximaal 7,6 miljard kuub aardgas.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel aardgas zal worden gewonnen de komende tijd. Daarover moet het nieuwe kabinet een beslissing nemen. Het nemen van deze beslissing is heel erg lastig. Vanuit Groningen is veel weerstand voor extra gaswinning vanwege de problemen die de aardgaswinning de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Verschillende belangenorganisaties en ook politieke partijen hebben aangegeven dat ze groot tegenstander zijn van extra aardgaswinning. Het nieuwe kabinet krijg daarom een lastige taak om het tekort aan aardgas op te lossen en tegelijkertijd de aardgaswinning in Groningen beperkt te houden.

De overheid moet vóór 1 april bepalen hoeveel gas er definitief uit het Groningenveld zal moeten worden gewonnen in het laatste zogenaamde gasjaar. Het ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de veel hogere verwachte gaswinning. Eerder had men oplossingen bedacht voor het tekort aan aardgas. Zo zou men in Zuidbroek een stikstoffabriek openen maar die fabriek kan pas veel later open gaan dan men eerder had ingeschat. De stikstoffabriek is noodzakelijk om hoogcalorisch aardgas uit het buitenland te mengen met stikstof zodat laagcalorisch aardgas ontstaat dat geschikt is voor centrale verwarmingsketels en gasstellen die in Nederlandse huishoudens staan.