Gezonde voeding is goed voor volksgezondheid en klimaat aldus RIVM onderzoek

Dat een goede gebalanceerde voeding belangrijk is voor de gezondheid weet bijna iedereen in Nederland. Toch is er voor het oogsten en produceren van gezonde voeding ook arbeid nodig. Deze wordt tegenwoordig geleverd door machines en productiesystemen. Je kunt tijdens deze productieprocessen letten op verschillende Lean manufacturing principes. Er moet namelijk energie worden verbruikt en vaak ontstaat er tijdens een productieproces ook afval. Gezonde voeding is niet alleen betere voor de volksgezondheid maar ook voor het klimaat. Dat is een conclusie die naar voren komt uit het promotieonderzoek van RIVM-onderzoeker Reina Vellinga aan de Wageningen University & Research. Dit onderzoek gaat ze komende vrijdag verdedigen. Vellinga onderzocht of een gezond voedingspatroon betaalbaar en tegelijkertijd ook duurzaam kan zijn. Ze ging op zoek naar de win-win-win geeft ze aan.

Vlees zorgt voor veel emissie van schadelijke stoffen

Volgens Vellinga eet de gemiddelde Nederlander ook in 2024 nog niet altijd gezond. Veel Nederlanders eten voedsel met een hoog gehalte aan vet, suiker en zout. Daarnaast eten veel Nederlanders ook rood vlees en bewerkt vlees. De gezonde voedingsstoffen ontbreken regelmatig. Dit zijn voedingstoffen die uit groente, volkorengranen, fruit, peulvruchten en noten gehaald kunnen worden. Volgens Vellinga zorgt rood bewerkt vlees voor de meeste emissie van broeikasgassen. Vellinga heeft voor haar onderzoek een zogenaamde levenscyclusmethode gehanteerd. Daarmee werd de impact van de voedselconsumptie op het milieu in beeld gebracht vanaf de productie tot en met de afvalverwerking. Met name de vleesproducten hebben een groot effect op de emissie van schadelijke stoffen. Vellinga geeft aan dat drie procent van het voedsel van mensen uit vleesproducten bestaat. Desondanks zorgt deze drie procent voor een derde van de totale schadelijke emissie die voortkomt uit het voedselpatroon van Nederlanders.