Gezonde voeding is goed voor volksgezondheid en klimaat aldus RIVM onderzoek

Dat een goede gebalanceerde voeding belangrijk is voor de gezondheid weet bijna iedereen in Nederland. Toch is er voor het oogsten en produceren van gezonde voeding ook arbeid nodig. Deze wordt tegenwoordig geleverd door machines en productiesystemen. Je kunt tijdens deze productieprocessen letten op verschillende Lean manufacturing principes. Er moet namelijk energie worden verbruikt en … Read more