Gasunie rekent teveel kosten voor gastransport in 2016

De Gasunie Transport Services (GTS) is een dochterbedrijf van de Gasunie en is verantwoordelijk voor het transporteren van gas door leidingen in Nederland. Daarvoor rekent de Gasunie Transport Services kosten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft echter aangegeven dat de kosten die GTS in rekening brengt veel te hoog zijn. De ACM heeft daarom bepaald dat GTS de komende vijf jaar stapsgewijs minder kosten in rekening moet brengen.

Volgens de toezichthouder is de bedrijfsvoering van GTS veel minder effectief dan de bedrijfsvoering van andereergelijkbare gastransporteurs in Europa. De ACM heeft verschillende vergelijkbare gastransporteurs vergeleken en concludeert uit dit onderzoek dat het Nederlandse GTS beduidend minder efficiënt werkt. Het bedrijf heeft echter een monopoliepositie in het gastransport. Daardoor is er geen sprake van marktwerking en heeft GTS redelijk veel vvrijheid op het gebied van het bepalen van de tarieven.  ACM vindt het echter belangrijk dat er geen te hoge tarieven gerekend worden. Afnemers van gas hebben namelijk geen keuze uit verschillende aanbieders. Daarom mogen ze volgens het ACM niet meer betalen dan nodig is. GTS moet de kosten dus reduceren maar het is onduidelijk of de gasrekening van consumenten door de aanpassingen straks lager gaat uitvallen. Het is bovendien nog onduidelijk hoe hoog de tarieven van GTS gaan worden in de komende vijf jaar.

De Gasunie is het niet eens met de opmerking van ACM en laat weten bezwaar te maken tegen de beslissing. Een woordvoerder van de Gasunie heeft aangegeven dat ACM in het onderzoek nauwelijks rekening heeft gehouden met de verschillen tussen GTS en de buitenlandse netbeheerders. ACM zal een uitgebreide schriftelijke reactie van de Gasunie ontvangen in 2016.

Reactie van Technisch Werken

Een monopoliepositie geeft een bedrijf een bepaalde macht maar bij deze macht hoort ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.  Het is echter naïef om te denken dat monopoliebedrijven hun verantwoordelijkheid nemen daarom is een ACM noodzakelijk om controle uit te oefenen en misstanden aan de kaak te stellen. Natuurlijk mag de Gasunie daar op reageren met een degelijke onderbouwing van hun werkwijze.

Toch moet de Gasunie met buitenlandse bedrijven vergeleken worden omdat er binnen Nederland eigenlijk niet een vergelijkbare onderneming actief is in de gasdistributie. Een exacte vergelijking is moeilijk maar toch moet ook de Gasunie open staan voor een effectieve werkwijze als deze werkwijze zich heeft bewezen in het buitenland.