Gaat Noorwegen de verkoop van benzineauto’s verbieden in 2025?

In Noorwegen wil men het gebruik van benzineauto’s beperken. Daarom zou men in Noorwegen vanaf 2025 geen benzineauto’s meer mogen verkopen. Tenminste dat vindt de De Progressieve Partij van Noorwegen. Deze partij is ver gevorderd met de onderhandelingen met haar coalitiegenoten om overeenstemming over  een verkoopverbod voor benzineauto’s te bereiken. It heeft de grote Noorse krant Dagens Næringsliv bekend gemaakt. De ambities van Noorwegen zijn groot. Noorwegen wil een van de meest vooruitstrevende landen ter wereld worden op het gebied van de beperking van CO2 uitstoot van auto’s. De Noorse klimaatminister Vidar Helgersen van de Conservatieve Partij heeft het nieuws over het Noorse verkoopverbod van benzineauto’s op Twitter bevestigd.

In Noorwegen rijden verhoudingsgewijs al veel elektrische auto’s. Ongeveer vijfentwintig procent van de auto’s die worden verkocht in het Scandinavische land is al elektrisch aangedreven. Binnen tien jaar wil Noorwegen alleen nog maar emissieloze auto’s gaan verkopen.  Emissieloze auto’s zijn auto’s die geen schadelijke stoffen uitstoten. De regering van Noorwegen heeft deze wens uitgesproken maar kan deze wens niet volledig zelf verwezenlijken.  Daarom heeft de Noorse overheid aan autoproducenten gevraagd om te helpen met het halen van de doelstelling om in 2025 alleen emissieloze auto’s te verkopen.

Reactie van Technisch Werken

De ambities van de Noorse regering zijn hoog. Daarbij moet bovendien rekening worden gehouden met het feit dat elektrisch rijden aantrekkelijk en haalbaar moet zijn voor automobilisten.  De aanschafprijs van een elektrische auto is meestal niet veel hoger dan de aanschafprijs van een benzineauto of een diesel. Echter moeten elektrische auto’s ook regelmatig worden opgeladen. Daarvoor is een goed netwerk nodig van zogenoemde laadstations voor elektrische auto’s.  Daar werk men in Nederland ook al aan. Er moeten echter niet alleen meer laadstations verspreid over Nederland komen, de laadtijd van een elektrische auto moet ook korter om effectief een elektrische auto te gebruiken.  Het opladen van elektrische auto’s thuis moet makkelijker worden. Dit zijn allemaal aspecten die van invloed zijn op de aanschaf van elektrische auto’s.