Winst en omzet Gasunie gedaald in 2015

In 2015 is zowel de omzet als de winst van de Gasunie gedaald. Dit had het bedrijf eerder ook verwacht. De cijfers van de Gasunie over 2015 werden op donderdag 17 maart 2016 bekend gemaakt. Uit de cijfers komt een duidelijke daling naar voren. In 2015 daalde de omzet van het bedrijf van 1,651 miljard naar 1,631 miljard. In 2015 is het bedrijf nog een nettowinst te behalen van  553 miljoen euro. Het bedrijf haalde in 2014 echter een nettowinst van 603 miljoen euro. Door de ontwikkelingen komt het voorgestelde dividend over 2015 uit op 332 miljoen.

Ontwikkelingen in 2015 bij Gasunie
Het jaar 2015 was geen goed jaar voor de Gasunie. In dat jaar werd minder gas getransporteerd. Dit kwam voor een groot deel vanwege een dalende export van Nederlands gas naar het buitenland. Daarnaast transporteerde de Gasunie wel meer gas dat werd geïmporteerd in Nederland. Dit gas werd geïmporteerd om aan de energiebehoefte te voldoen van Nederlandse bedrijven en huishoudens. In 2015 werd door de  Gasunie in totaal 935 TWh gas getransporteerd. In 2014 werd er nog 1.233 TWh aan gas getransporteerd via het leidingnetwerk van de Gasunie.

Extra kosten
Naast de winstdaling en omzetdaling kreeg de Gasunie in 2015 ook te maken met een toename van de kosten. Dit hield vooral verband met het aardbevingsbestendig maken van de infrastructuur van het gasnetwerk in de provincie Groningen. Verder vielen de onderhoudskosten van verschillende projecten van de Gasunie hoger uit dan verwacht. Ook de bedrijfskosten lagen hoger dan eerder werd begroot.

Ontwikkelingen in de gassector
De CEO van Gasunie is Han Fennema. Hij gaf namens de Gasunie aan dat het bedrijf de komende jaren steeds meer te maken zal krijgen met zogenoemde schommelingen in de gassector. Vooral de ontwikkelingen rondom het Groningse gasveld brengen de markt op het gebied van gas sterk in beweging volgens de heer Fennema. In de toekomst zal de vraag naar aardgas steeds beperkter worden omdat aardgas zal worden vervangen voor zogenoemde ‘groene gassen’. Als deze ontwikkelingen worden doorgevoerd kan de Gasunie ook in de toekomst een bijdrage leveren aan een schonere energievoorziening.

Reactie van Technisch Werken
De Gasunie is een bedrijf dat in Nederland niet te maken heeft met concurrentie. Het is een nutsbedrijf en dat houdt in dat het bedrijf een bepaald nut dient te vervullen in de maatschappij. De Gasunie zal daarom altijd blijven bestaan. Ook als men zich richt op groene gassen die gewonnen worden uit organische materialen zal de Gasunie in de distributie een rol kunnen spelen.

Het bedrijf is wel afhankelijk van politieke keuzes. Als er minder gas gewonnen gaat worden in Groningen dan heeft dat gevolgen voor het transport door de leidingen van de Gasunie. Datzelfde is het geval met de verhoging van de import van gas uit andere landen. De Gasunie zal altijd een rol hebben als het om gas en gaswinning gaat. Het verlies dat het nutsbedrijf lijd heeft daarom geen gevolgen voor het voortbestaan van het nutsbedrijf.