Gasprijs woensdag 28 december 2022 gedaald door warm winterweer

De warme winter heeft een grote invloed op de vraag naar aardgas. Nu de winter toch minder koud is geworden wordt het verbruik van aardgas niet heel groot. Daarnaast hebben ook veel huishoudens en bedrijven besparingsmaatregelen getroffen om het verbruik van aardgas zo beperkt mogelijk te houden. Het effect is een lagere vraag naar aardgas. Het aanbod van aardgas was overigens het afgelopen jaar onderwerp van veel gesprekken, in de politiek, het bedrijfsleven maar ook bij mensen thuis. Vanwege de wederzijdse sancties tussen Rusland en het Westen is de aardgas prijs omhoog geschoten. De aardgasvoorraden werden gevuld om te voorkomen dat mensen in de kou zouden komen te zitten. Het effect was duidelijk consumenten en bedrijven moesten meer betalen voor aardgas. Er kwamen bedrijven zelfs zo in de knel te zitten door de hogere energieprijzen dat ze hadden besloten om minder energie te verbruiken en de productie zelfs tijdelijk te staken. Een kleine groep bedrijven moest zelfs helemaal stoppen.

Aardgasprijs niet omhoog door warm weer

Inmiddels is deze woensdag dag 8 in een rij waarop de aardgasprijs is gedaald. Zo werd door handelaren in de ochtend van woensdag nog ongeveer 77 euro betaald voor een megawattuur aan aardgas. Volgens het bericht is dit de laagste prijs die voor aardgas werd betaald sinds het moment dat Rusland haar buurland Oekraïne had aangevallen. De prijs van aardgas zal de komende tijd waarschijnlijk niet verder gaan stijgen. Dat komt omdat de vooruitzichten met betrekking tot het weer heel erg gunstig zijn. Er is sprake van zacht winterweer in een groot deel van Europa. Daarnaast is tijd onze vriend. Hoe meer dagen verstrijken in de winterperiode hoe korter de periode wordt waarin nog sprake kan zijn van kou. En de daling van aardgasprijzen gaat hard. Ongeveer twee weken geleden was de prijs voor een megawattuur aardgas nog meer dan 137 euro. Vanaf dat moment is de aardgasprijs met ongeveer 44 procent afgenomen. Als men kijkt naar de hoogste prijs van aardgas in augustus 2022 dan is de prijs zelfs afgenomen met 75 procent. In augustus stond de aardgasprijs nog op 350 euro.