Europese natuurherstelwet maakt bouw van nieuwe woningen mogelijk nog moeilijker vanaf 2024

Afgelopen dinsdag heeft het Europees Parlement de omstreden Europese natuurherstelwet aangenomen. Deze wet moet natuurgebieden in Europa nog meer beschermen. De Europese lidstaten moeten nog wel over deze nieuwe wet stemmen maar de eerste reacties zijn al te merken in de media. De Europese natuurherstelwet zorgt er voor dat EU landen meer maatregelen moeten nemen om de natuur in Europa te beschermen. Dat is natuurlijk een goed streven maar in de praktijk is het lastig om dit streven om te zetten in duidelijke maatregelen, wetten en voorschriften. Over het algemeen zorgen nieuwe regels voor terughoudendheid.

Mensen willen eerst weten waar ze aan toe zijn voordat ze tot handelen overgaan. Juist in een nieuwe situatie waarin wetten en regels nog in ontwikkeling zijn komt er weinig van de grond. Dat is ook zo met de vergunningverlening voor nieuwbouwprojecten. Een bouwbedrijf of een projectontwikkelaar moet kunnen aantonen dat het bouwproject geen schade oplevert voor het milieu. Er zijn echter geen parameters waaraan dit getoetst kan worden. Dan is het heel moeilijk om te bepalen hoe schadelijk een bouwproject precies is voor het milieu. Vaak wordt bij twijfel in het geheel niets besloten en blijft een vergunning voor een bouwproject een kwestie van uitstel of afstel.