Coronavirus bedreigt bouw van nieuwe woningen in 2020

De komende tijd dreigt de bouwsector een nieuwe crisis door te maken. Dat heeft Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op maandag 6 april 2020 bekend gemaakt. Deze nieuwe crisis zal voortvloeien uit de coronaepidemie. Het coronavirus is een pandemie en wereldwijd zijn er maatregelen genomen die ook de economie hard treffen. De bouwsector is verbonden aan de economie. Als mensen en bedrijven minder geld te besteden hebben dan worden ook minder bouwprojecten gestart.

De bouwsector merkt dit. Er is een terugloop in het aantal bouwprojecten. Daardoor worden minder nieuwe woningen gebouwd. Daardoor neemt ook de werkgelegenheid in de bouw af. In het ergste scenario van de EIB zullen er in Nederland 40.000 voltijdbanen verdwijnen. Ook zal de bouwproductie met ruim 15 procent dalen als de economische maatregelen tegen corona gehandhaafd blijven. Als het doomscenario werkelijkheid wordt zal de derde bouwcrisis in twaalf jaar ontstaan zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. In dit scenario heeft het EIB wel een economische krimp van vijf procent meegenomen.

Het Centraal Planbureau (CPB) had eerder aangegeven dat de Nederlandse economie met 5 procent kan gaan krimpen de komende tijd als het openbare leven zes maanden lang stilligt. Dan zullen ook de investeringen in de bouw van woningen en utiliteit opgeteld met ongeveer 20 procent gaan afnemen. Daar zijn ook het effect van de problemen rondom stikstof en PFAS meegenomen.