Enkele Nederlandse bedrijven maken verboden afspraken om elkaars personeel niet te werven of over te nemen

Op een krappe arbeidsmarkt met een overschot aan vacatures maar juist een tekort aan personeel zijn de werkzoekenden in het voordeel. Als mensen een andere baan zoeken kunnen ze in veel gevallen meer salaris, een betere functie of gunstiger arbeidsvoorwaarden krijgen. Dat is gewoon een vorm van marktwerking die hoort bij een opbloeiende economie. Bedrijven die goed zijn voor hun personeel hoeven zich over het algemeen geen zorgen te maken over deze ontwikkeling. Er zijn echter ook bedrijven die denken dat ze zelf de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen beïnvloeden door afspraken met hun concurrenten te maken over het niet overnemen van elkaars personeel. Personeel dat bijvoorbeeld bij een bepaald metaalbedrijf werkt en graag bij een ander bedrijf aan de slag wil in een vergelijkbare functie moet hiervoor de vrijheid krijgen. Door sommige bedrijven onderling hebben afgesproken om elkaars personeel niet over te nemen ontstaat deze vrijheid niet meer. De markttoezichthouder ACM heeft hiervan woensdag 16 februari 2022 melding gemaakt. Het is volgens de ACM verboden om dergelijke afspraken te maken. De ACM heeft nog niet bekend gemaakt welke bedrijven zich aan dergelijke wanpraktijken hebben schuldig gemaakt. wettelijk gezien mogen bedrijven geen maatregelen en afspraken maken rondom het overnemen van elkaars personeel. Zowel Nederlandse als Europese regels op het gebied van de concurrentie verbieden dit. Dergelijke praktijken staan een goede werking van de arbeidsmarkt in weg en zorgen ook voor lagere lonen en slechtere werkomstandigheden volgens de ACM. Om die reden wil de ACM de afspraken tussen bedrijven onderzoeken. Wellicht dat later in de media duidelijk wordt welke bedrijven door de ACM worden onderzocht op dit gebied.