Aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen in 2021 op 74.000

Er worden steeds meer nieuwe woningen gebouwd in Nederland. Dat is ook wel nodig want de vraag naar nieuwe woningen is groter dan het aanbod aan bestaande woningen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal nieuwbouwwoningen in 2021 uitgekomen op 74.000. Dit aantal is volgens het CBS het hoogste aantal in een periode van tien jaar tijd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft deze cijfers op donderdag 17 februari 2022 bekend gemaakt.

Nieuwe woningen

Er zijn grote verschillen tussen de provincies op het gebied van het aantal vergunningen dat werd verleend voor de bouw van nieuwe woningen. Het CBS gaf aan dat in de provincie Zuid-Holland ruim 19.000 vergunningen werden verleend voor nieuwbouwwoningen. Dat is het hoogste aantal binnen een provincie. Hoewel andere provincies minder vergunningen hebben verstrekt kan men toch duidelijk zien dat het totale aantal vergunningen voor nieuwe woningen is gestegen. Het aantal vergunningen ligt ook aanzienlijk hoger dan het jaar 2013. Dat jaar was een crisisjaar voor de woningmarkt. Toen werden in totaal voor de bouw van 27.000 huizen een vergunning verleend. Na 2013 is er een duidelijke stijgende lijn te zien.

Nieuwbouwvergunningen

Vooral in de periode tussen 2017-2021 ging het goed. Toen werden ieder jaar gemiddeld ongeveer 68.000 vergunningen afgegeven voor de bouw van woningen. Dit aantal is heel fors maar toch aanzienlijk minder dan het aantal vergunningen dat werd verstrekt in 2008. Dat was de periode vlak voor de kredietcrisis. Ieder jaar werden toen in de periode van 2000 en 2008 gemiddeld 80.000 vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven.