Engeland gaat coronapas niet invoeren in september 2021

Nu de coronacrisis bijna voorbij is heeft met het in het nieuws steeds vaker of vaccinatie en vaccinatiepaspoorten. De zogenaamde coronapas is iets waar men in 2020 eigenlijk nog nauwelijks serieus rekening mee hield maar in 2021 lijkt het een onderwerp dat veel meer aandacht krijgt dan de coronapandemie zelf. De vaccinatie en met name de toegangspassen die gebaseerd zijn op een coronavaccinatie worden door veel overheden in de wereld als serieuze optie genoemd om controle te krijgen. Doordat het coronavirus net als alle andere griepvirussen in de geschiedenis op den duur uitgewoed is heeft een discussie over een coronapas vanuit medisch oogpunt nauwelijks zin. Vanuit politiek oogpunt is de coronapas wel een interessant middel om meer controle te krijgen over de bevolking.

Controlemiddel

In Engeland gaat men echter geen coronapas invoeren als controlemiddel voor de toegang tot evenementen of nachtclubs. Dit heeft de Britse minister Javid van Volksgezondheid benoemd. Daarmee is de coronapas echter nog niet definitief van de baan. Het is duidelijk dat de Britse overheid ook de druk op de bevolking wil opvoeren om toch in de vaccinatiecontrole mee te gaan. Later dit jaar worden meer besmettingen verwacht of gepland en dat zou de discussie over de invoering van de coronapas wellicht de verkeerde kant op drukken. De minister van Volksgezondheid heeft tegen de Britse media gezegd dat de optie bewaard moet worden voor het moment waarop het aantal besmettingen toeneemt. Niet alleen aan de andere kant van de Noordzee worden discussies gevoerd over de invoering van een coronapas.

De focus op controle en niet op bescherming

Ook in Nederland is de invoering van de coronapas en de vaccinatiecontrole een lastige kwestie voor het demissionaire kabinet van Rutte. Het lukt Rutte en De Jonge nog niet om de voldoende argumentatie te verzinnen om de bevolking angstig genoeg te krijgen om een coronapas als discriminerend controlemiddel te accepteren. In Amerika probeert de Amerikaanse president Joe Biden er alles aan te doen om de bevolking en werkgevers te dwingen om mee te werken aan een verregaande ondemocratische vaccinatiedwang. Het gaat daarbij overigens niet zozeer om de vaccinatie alleen maar vooral over het feit dat de overheid en werkgevers moeten kunnen controleren of iemand wel of niet een vaccin heeft gehad. De nadruk ligt dus niet op bescherming van de bevolking maar op de controle over de bevolking. Medisch gezien is vaccinatie bij een uitgewoed virus al helemaal niet meer relevant. De immuniteit waar men (overheden en experts) het aan het begin van de coronacrisis over hadden is inmiddels al enorm toegenomen. Dat blijkt onder andere uit de aanzienlijke afname in het aantal ernstige besmettingen en ziekenhuisopnames de afgelopen maanden.