Google heeft tot 2021 tienduizenden flexwerkers en uitzendkrachten onderbetaald

De techgigant Google heeft tienduizenden flexwerkers en uitzendkrachten de afgelopen jaren te weinig loon betaald ten opzichte van de regels van de landen waar deze flexibele arbeidskrachten aan het werk waren. Dit heeft The Guardian geschreven op basis van interne documenten die dit mediabedrijf heeft ingezien. Volgens The Guardian zou de top van Google ook op de hoogte zijn geweest van de onderbetaling. Desondanks zou de top van het bedrijf verzuimd hebben om in te grijpen. In plaats daarvan zou de top van Google volgens The Guardian zo lang mogelijk hebben gewacht om de uitzendkrachten en de andere flexkrachten een passend salaris te geven.

Equal pay

In feite gaat het bij deze kwestie om equal pay. Dat betekent dat flexibele krachten zoals uitzendkrachten hetzelfde salaris moeten ontvangen als het personeel dat fulltime op basis van een vast dienstverband aan het werk zijn. Er zijn verschillende landen die equal pay verplicht hebben gesteld. Door equal pay wordt voorkomen dat flexibele arbeidskrachten te weinig salaris krijgen. In een aantal Europese landen waaronder Nederland is equal pay de norm maar ook in het Verenigd Koninkrijk en Azië moeten tijdelijke krachten hetzelfde dienen verdienen als fulltime werknemers die hetzelfde werk doen.

De medewerker die als flexkrachten voor Google werkten in een aantal landen kregen door het overtreden van de equal pay regels per uur minder betaald dan collega’s die hetzelfde werk deden, maar dan voltijdbasis en op basis van een vast dienstverband. Sinds 2019 zouden topbestuurders van het Amerikaanse bedrijf al op de hoogte zijn geweest van de misstanden in de beloning van flexkrachten. Er werd echter niet ingegrepen omdat de top va het bedrijf bang was dat er veel meer geld moest worden betaald aan loonkosten voor werknemers. dit heeft het bedrijf voor bepaalde afdelingen zoveel mogelijk proberen tegen te houden.

Tegenover de Britse krant The Guardian heeft Google de belofte gedaan om onderzoek te doen naar de misstanden. Chief compliance officer Spyro Karetsos heeft in The Guardian aangeven at het proces van beloning niet is verlopen “volgens de hoge normen en waarden van ons bedrijf”. Nu is het wachten op de wijze waarop Google de misstanden gaat herstellen. Het komt wel vaker voor dat grotere bedrijven hun eigen regels hanteren boven de regels van de landen waar hun medewerkers werkzaam zijn. De regels met betrekking tot equal pay worden echter wereldwijd wel als eerlijk beschouwd en als middel om uitbuiting tegen te gaan.