Energieproducent RWE toont herstel in 2016

De Duitse energieproducent RWE is het moederbedrijf van onder andere Essent. Dit bedrijf heeft de afgelopen tijd verschillende grote bezuinigingsoperaties moeten doorvoeren om haar kosten te reduceren. Daar begint het bedrijf nu de vruchten van te plukken. In het afgelopen half jaar daalde de winst nog van RWE. Dankzij een efficiëntere bedrijfsvoering kon RWE het resultaat van de conventionele elektriciteitstak aanzienlijk verbeteren.

In de eerste helft van 2016 zag het RWE haar nettowinst voor bijna vijfenzeventigprocent dalen naar een bedrag van 457 miljoen euro. Volgens het RWE kwam deze enorme daling vooral door eenmalige posten. Er ontstond echter daarvoor gecorrigeerd een plus van 10 procent. Dat is aanzienlijk positiever. De operationele winst ging met 7 procent naar benen tot 1,9 miljard euro. Het operationele resultaat van RWE werd voornamelijk naar beneden geduwd vanwege het feit dat er minder inkomsten zijn gecreëerd in het gedeelte van de organisatie die handelt in energie. Ook de winst uit duurzame energie viel ook tegen.

De traditionele elektriciteitscentrales die vallen onder RWE hadden dankzijde bezuinigingen een goed rendement. De elektriciteitscentrales leverden daardoor dertig procent meer op in 2016 ten opzichte van vorig jaar.

Reactie van Technisch Werken
Energiebedrijven staan voor lastige keuzes in 2016. Vanuit de overheid ontstaat steeds meer druk om kolencentrales te sluiten terwijl de investeringen in windmolens behoorlijk wat kosten met zich meebrengen. Veel energiebedrijven moeten daarom hun bedrijfsvoering aanpassen en ook dikwijls bezuinigen. Toch is deze verandering van bedrijfsvoering noodzakelijk.

Energie moet verduurzamen en er moeten hernieuwbare energiebronnen zoals windkracht en zonlicht worden gebruikt. Als dat niet gebeurd neemt de CO2 uitstoot alleen maar toe. Er zijn landelijk maar mondiaal afspraken gemaakt over de reductie van CO2. De energiebedrijven vormen hier een belangrijke factor in. Overheden zouden energiebedrijven moeten blijven ondersteunen om de vertaalslag te maken naar verduurzaming van de energie. Gezamenlijk kan men een hoop bereiken.