De werkloosheid onder 55-plussers neemt af in 2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft donderdag 11 augustus 2016 melding gemaakt van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor 55-plussers. Hieruit komt naar voren dat de werkloosheid onder deze leeftijdsgroep aan het afnemen is. De afname is al vanaf begin 2016 merkbaar aldus het CBS. In kwartaal twee van 2016 was ongeveer 7,4 procent van de Nederlandse 55-plussers werkloos. In 2015 was dat ongeveer 7,9 procent in dezelfde periode. Ten opzichte van 2015 was er vorig kwartaal opnieuw een daling merkbaar in de werkloosheid onder deze groep.

Er komen steeds meer mensen op de arbeidsmarkt in de leeftijdsgroep 55-plus. De beroepsbevolking in de leeftijdsgroep groeit. Ondanks dat stijgt het aantal werkenden onder de 55-plussers. Het is voor oudere werklozen nog steeds niet eenvoudig om een nieuwe baan te vinden. Veel 55-plussers zijn lang op zoek naar een nieuwe baan. In het tweede kwartaal van 2016 was ongeveer 70 procent van de werkloze 55-plussers langer dan een jaar op zoek naar werk.

Reactie van Technisch Werken
Veel werklozen in de categorie 55-plus hebben al meerdere werkgevers gehad en hebben daardoor een behoorlijke werkervaring opgebouwd. Toch kiezen veel bedrijven voor jongere arbeidskrachten. Oudere krachten kunnen echter een aanzienlijke meerwaarde bieden. Ze hebben vaak een loyalere houding naar hun werkgevers en stappen niet snel over op een andere baan of andere werkgever.

Daardoor is de kans groot dat een oudere werknemer lang voor een werkgever gaat werken veel groter. Jongere werknemers zitten nog in de opbouwfase van hun cv en stappen vaak sneller over op een andere functie of werkgever als ze zichzelf meer kunnen ontwikkelen of meer kunnen verdienen. Een jongere werknemer die zijn hele werkzame leven bij één opdrachtgever of werkgever gaat werken is een unicum en komt eigenlijk niet of nauwelijks meer voor.