Elektrische trucks rond tegen 2028 financieel aantrekkelijker dan dieselvrachtwagens

Elektrische vrachtwagens zullen rond 2028 financieel aantrekkelijker worden dan vrachtwagens die op diesel rijden. Deze voorspelling hebben economen van de ING gedaan. Op woensdag 2 oktober 2019 werd een rapport van de ING-economen gepubliceerd met daarin een aantal voorspellingen en inschattingen over elektrisch rijden in de toekomst. Volgens de economen zal in 2030 ongeveer een kwart van de vrachtwagens die aan het verkeer deelnemen elektrisch zijn.

Er zullen in bepaalde verstedelijkte gebieden zogenaamde emissievrije zones worden ingevoerd. Daardoor kunnen alleen elektrische voertuigen en met spierkracht aangedreven voertuigen in die gebieden aan het verkeer deelnemen. Volgens de economen zullen in 2025 dertig tot veertig stedelijke zones emissievrij worden. Dat zorgt er voor dat elektrische voertuigen aantrekkelijker worden of zelfs noodzakelijker als men zich overal in Nederland wil kunnen verplaatsen.

Op dit moment zijn producenten van vracht druk bezig met research en development op het gebied van duurzaam vrachtverkeer. Er worden testen uitgevoerd met elektrisch aangedreven vrachtwagens. Naar verwachting zullen in 2021 de eerste elektrische vrachtwagens op de markt worden gebracht en aan het verkeer deelnemen. De economen van ING geven aan dat deze elektrische vrachtwagens een actieradius hebben van 100 kilometer van de basis.