Elektriciteitsverbruik zal toenemen vanaf 2018

De energietransitie is in 2018 in volle gang maar desondanks moet er nog veel gebeuren. Een groot deel van de energietransitie gaat namelijk over elektrische stroom. Men plaatst zonnepanelen op daken van woningen en utiliteit en ook de overheid probeert grote elektrische vermogens op te wekken met windmolenparken en zonne-velden. Hierdoor komt er veel elektrische stroom beschikbaar. Elektrische stroom wordt daardoor steeds breder benut en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor verwarming of als voeding voor warmtepompen, geothermie en andere duurzame energie-installaties.

Uitbreiding energienet
Het verbruik van elektrische stroom zal daarom de komende jaren aanzienlijk toenemen. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Dat is een stevige ambitie waarvan het nog maar de vraag is of deze ambitie werkelijkheid zal worden. Toch zijn er veel projecten en acties al in gang gezet. Een belangrijke rol is weggelegd voor de netbeheerders die er voor moeten zorgen dat hun stroomnetwerk verder wordt uitgebreid. Hier zijn echter hoge kosten aan verbonden. Alle windmolenparken, zonnevelden en andere energievoorzieningen moeten namelijk wel op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Afscheid van aardgas
De vraag naar aardgas zal echter alleen maar afnemen. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat veel woningen niet meer automatisch worden aangesloten op het aardgas net maar juist aardgasvrij worden. Denk hierbij aan de CO2 neutrale woningbouw zoals het concept passief huis, balanswoning en klimaatneutrale woning. Dergelijke woningen worden steeds meer gebouwd en zijn bovendien aardgasvrij. De energietransitie houdt voornamelijk het afscheid van aardgas in. Daarvoor zijn momenteel nog geen concrete oplossingen bedacht. Veel bestaande woningen zijn namelijk nog voorzien van een gasgestookte centrale verwarming. De komende tijd zullen waarschijnlijk hybride oplossingen worden doorgevoerd. Een hybride warmtepomp of een hybride cv-ketel zijn tussenoplossingen richting een klimaatneutrale energievoorziening die volledig aardgas vrij is.