Netbeheerders kunnen energietransitie in 2030 niet bekostigen

De energietransitie is een onderwerp dat in 2018 regelmatig in het nieuws opduikt. Met de energietransitie bedoelt men in feite de omschakeling van vervuilende energiebronnen naar duurzame energiebronnen. Deze transitie of omschakeling blijkt op papier veel eenvoudiger dan de praktijk. Doelstellingen over de energietransitie zijn eenvoudig vast te leggen in een energieakkoord maar dan komt de uitvoering. Juist in de uitvoering van de energietransitie komen duidelijke hindernissen aan de orde. De belangrijkste hindernissen zijn tijd en geld.

Autoriteit Consument en Markt
Netbeheerders hebben naar eigen zeggen onvoldoende financiële middelen om de energietransitie in 2030 te kunnen betalen. De organisaties zouden daarvoor te weinig geld binnen krijgen omdat de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) de tarieven te laag wil houden voor energie. Op maandag 6 augustus 2018 hebben een aantal netbeheerders gewaarschuwd dat de energietransitie op dit moment niet bekostigd kan worden. Dat blijkt uit een artikel uit het Financieele Dagblad (FD) dat maandag 6 augustus 2018 werd gepubliceerd. De netbeheerders enexis, Alliander en Stedin hebben hun bezorgdheid geuit over de situatie.

Klimaatneutrale energiewinning
Volgens een schatting zou een klimaatneutrale energiewinning een investering vereisen van ongeveer 5 miljard euro tot 2030. Dat betekent dat elke netbeheerder ongeveer 150 miljoen euro zou moeten investeren in deze energietransitie voor 2030. Daarna zouden de kosten nog verder oplopen. Na 2030 zou een investering nodig zijn van tientallen miljarden euro’s volgens het bericht uit het FD. Financieel directeur Gerard Vesseur van Stedin heeft voorgesteld om in gesprek te gaan met de regering. Hij wil graag hogere tarieven invoeren voor consumenten zodat de netbeheerders meer geld kunnen ontvangen en op die manier de energietransitie kunnen betalen. Bovendien kunnen ze met meer inkomsten ook meer geld lenen om het overige deel van de energietransitie te bekostigen.