Effect zonnevelden op waterkwaliteit onbekend in 2019

In Nederland is de organisatie Zon op Water actief bezig met het ontwikkelen van plannen voor grote zonnevelden op water. Dit zou volgens deze organisatie een ideale oplossing zijn voor het opwekken van duurzame energie omdat er in het drukbevolkte Nederland weinig ruimte beschikbaar is voor het plaatsen van zonnepanelen op land. Er is echter nog weinig bekend over het effect van zonnevelden op water. Als er grote velden van honderden zonnepanelen aan elkaar geschakeld worden geplaatst komt er weinig zonlicht in het water en dat kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van water. Ook kan een beperkte zoninval gevolgen hebben voor het leven in en rondom het water. Daarom zijn milieuorganisaties niet positief over zonnevelden op het water.

Volgens de Vogelbescherming zouden vogelpopulaties last kunnen krijgen van de effecten van grote zonnevelden op het water. De Vogelbescherming wil daarom eerst een landelijk onderzoek naar de effecten van zonnevelden op het water voordat er grote zonnevelden op het water worden geplaatst. Ook Natuurmonumenten is terughoudend met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen op het water. Deze organisaties zijn wel van mening dat er iets moet worden gedaan om de energiedoelstellingen te behalen maar vinden de oplossing voor het plaatsen van zonnepanelen op het water niet noodzakelijk. De milieuorganisaties denken dat er voldoende mogelijkheden zijn om nog meer zonnepanelen te plaatsen op woningen en utiliteit.