Drijvende zonnepanelen oplossing voor energietransitie in 2019?

Drijvende zonnepanelen zijn een oplossing voor de energietransitie volgens het Nationaal Consortium Zon op Water. Deze samenwerking tussen bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen is van plan om honderdduizenden zonnepanelen te plaatsen op grote drijvende vlotten. Deze vlotten zouden volgens het consortium goed geplaatst kunnen worden op zand- en baggerdepots. Op deze locaties zouden de drijvende zonnevelden niet in conflict zijn met de natuurwaarde.

Het samenwerkingsverband geeft aan dat het plaatsen van zonnepalen op het water een effectieve oplossing is om de oppervlakte van de zonnepanelen voor Nederland te vergroten. Op land zou er in Nederland te weinig ruimte beschikbaar zijn om zonnepanelen te plaatsen. Daar is overigens niet iedereen het mee eens. Er zijn ook organisaties die willen dat er juist meer zonnepanelen op daken van huizen, scholen, kantoren en andere bedrijfspanden worden geplaatst. Milieuorganisaties zoals Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en de IJsselmeervereniging hebben aangegeven dat ze tegen de plannen zijn van het Nationaal Consortium Zon op Water.

Zij willen dat er meer alternatieven worden onderzocht. Uit een onderzoek dat door Natuur & Milieu is uitgevoerd in 2017 is er in Nederland nog ruimte voor het plaatsen 145 miljoen panelen op daken. Deze organisatie is er niet van overtuigd dat het plaatsen van grote zonnevelden op water een noodzakelijke oplossing is.