Zon op Water presenteert plan voor honderdduizenden drijvende zonnepanelen op water in juni 2019

Het Nationaal Consortium Zon op Water gaat komende donderdag een plan presenteren voor het plaatsen van een grote hoeveelheid zonnepanelen op drijvende velden die in open water kunnen worden geplaatst. Dit bericht werd woensdag 12 juni 2019 door het dagblad Trouw gemeld. Het Consortium Zon op Water bestaat uit een samenwerking tussen een aantal bedrijven. Deze werken samen met kennisinstellingen zoals TNO maar ook met overheidsinstellingen zoals Rijkswaterstaat en 35 gemeenten. De deelnemers aan Zon op Water zijn er van overtuigd dat drijvende zonnevelden van groot belang zijn voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De plannen moeten er voor zorgen dat in 2021 in totaal 500 megawatt kan worden opgewekt op het water. Deze hoeveelheid energie is vergelijkbaar met de energie die op jaarbasis wordt opgewekt in een kleine kolencentrale. Als de aanleg van zonnepanelen op het water effectief en succesvol is kunnen er meer zonnevelden op het water worden gerealiseerd. Dan zou het aantal megawatt dat op het water kan worden gewonnen uit zonlicht in 2023 zelfs vier keer zo groot worden volgens het consortium.