In Nederland is nog ruimte voor 145 miljoen panelen op daken in 2019

Er zijn op dit moment plannen om zonnepanelen te plaatsen op zee maar er zijn nog veel daken die nog niet zijn uitgerust met zonnepanelen. Uit een onderzoek van Natuur & Milieu dat in 2017 is verschenen komt naar voren dat er in Nederland op daken nog veel zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Er in Nederland namelijk nog ruimte voor 145 miljoen panelen op daken. Deze hoeveelheid zonnepanelen zou een goede oplossing kunnen vormen in de energietransitie. Door het plaatsen van een dergelijke hoeveelheid zonnepanelen zou Nederland kunnen voldoen aan de klimaateisen volgens Shanti Haas van Natuurmonumenten. Het plaatsen van meer zonnepanelen op daken is volgens Natuurmomenten maar ook andere organisaties zoals de Vogelbescherming een betere oplossing dan het aanleggen van grote zonnevelden op het water.

Ook de TNO denkt dat er in Nederland meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden op daken. Toch denkt Wiep Folkerts, hoogleraar zonne-energie en verbonden aan TNO, dat er op termijn te weinig potentie op daken aanwezig is om voldoende zonne-energie te produceren. Over een tijd is men in Nederland toch gedwongen om naar andere mogelijkheden te kijken. Het is mogelijk dat men noodgedwongen op het water zonnepanelen zal moeten aanbrengen om voldoende energie op te wekken. Daarvoor zou echter wel voldoende draagvlak aanwezig moeten zijn in Nederland. Dit zou door de politiek moeten worden afgewogen.