Edward Snowden spreekt techneuten toe

Klokkenluider Edward Snowden heeft in 2013 verschillende documenten van de Amerikaanse inlichtingendiensten openbaar gemaakt zonder toestemming. Deze geheime documenten zorgden er voor dat de wereld een indruk kreeg van de afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Door deze onthullingen zijn er overal in de wereld discussies ontstaan over de bevoegdheden die een regering of lang mag hebben met betrekking tot het afluisteren van gewone burgers.

Voorstanders en tegenstanders
Voorstanders van de afluisterpraktijken zeggen vooral dat terrorisme en grootschalige criminaliteit doormiddel van afluisteren eerder opgespoord kan worden. Tegenstanders vinden echter dat de privacy van gewone burgers beschermd moet worden omdat de meeste burgers geen kwade bedoelingen hebben. Ook Edward Snowden vindt de afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten veel te ver gaan. Niet alleen Amerika is verantwoordelijk voor deze praktijken, de meeste landen hebben een inlichtingendienst die in meer of mindere mate mensen afluistert.

Afluisteren bijna niet te voorkomen
Afluisteren is al lang niet meer beperkt tot telefoonverkeer. Ook informatie en berichten die via internet worden verspreid worden onderschept of gevolgd door inlichtingendiensten. Vrijwel alle communicatiemiddelen hebben mogelijkheden om door een externe dienst te worden gevolgd en afgeluisterd. Afluisteren is bijna niet meer te voorkomen. De technieken die worden gebruikt door inlichtingendiensten worden steeds beter. Hierdoor hebben veel mensen niet eens in de gaten dat hun berichten en communicatie door externe diensten wordt gelezen of afgeluisterd.

Edward Snowden wil bescherming van privacy
Via een video-verbinding sprak Snowden duizenden mensen toe uit de de tech-industrie. Dit gebeurde op South By South West in Austin. Deze video-speech is het eerste openbare optreden van Edward Snowden als spreker. Een belangrijk onderdeel van de toespraak van Snowden was gericht op de techneuten die in de zaal aanwezig waren. Hij riep de techneuten op om producten veiliger te maken. Aftappen van moderne communicatiemiddelen moet moeilijker worden volgens Snowden. De beveiliging van producten is de laatste tijd onderbelicht geweest. Dit moet veranderen volgens Snowden. De NSA zal volgens hem de toekomst van internet  in ‘brand’ steken. De techneuten zouden volgens Snowden echter de ‘brandweermensen’ kunnen zijn die tijdig moeten ingrijpen doormiddel van veilige producten.

Afluisterpraktijken werken niet goed
Edward Snowden gaf daarnaast aan dat de afluisterpraktijken van bijvoorbeeld de NSA niet goed werken. Er wordt volgens hem teveel informatie verzameld. Al deze informatie bij elkaar zorgt voor een enorme uitdaging wanneer men deze wil analyseren. Het doorzoeken van de verzamelde informatie kost zeer veel tijd. De kans op het vinden van relevante informatie is daardoor klein. Door iedereen af te luisteren is het onbegonnen werk om potentiële dreigingen er uit te halen. De aandacht van inlichtingendiensten moet daarom volgens hem vooral op terroristen en andere criminelen gericht worden. Hij noemde als voorbeeld de marathon in Boston. Volgens Snowden had deze aanslag voorkomen kunnen worden als de inlichtingendiensten alleen verdachten zouden hebben afgeluisterd en niet alle mensen.

Reactie van Technisch Werken
De oproep van Snowden om meer te investeren in de beveiliging van communicatiemiddelen is terecht. Niet alleen inlichtingendiensten kunnen burgers afluisteren, ook andere instanties kunnen dat wanneer ze over bepaalde technologie beschikken. Inbreken in computers van burgers komt regelmatig voor. Persoonlijke gegevens en informatie van mensen kunnen worden misbruikt door zowel de overheid als criminelen. Cybercrime vindt tegenwoordig op grote schaal plaats. Techneuten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van burgers en hun privacy.