Economisch herstel vanaf 2021 moet duurzaam en groen zijn aldus bestuursvoorzitters

Het bedrijfs-adviesbureau PWC heeft onderzoek gehouden onder bestuursvoorzitters. In 2021 zijn tijdens dit onderzoek in totaal 5000 bestuursvoorzitters benaderd. Daarvan zijn 141 bestuursvoorzitters in Nederland benaderd. Een groot aantal bestuursvoorzitters is positief over de komende tijd. Er wordt al gesproken over een economisch herstel. Het is duidelijk dat een groot aantal van de bestuursvoorzitters dit economisch herstel graag op een groene manier wil inzetten. Verduurzaming moet volgens een groot aantal bestuursvoorzitters een belangrijke rol krijgen in de economische opbouw na de coronacrisis.

Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom bij PWC, geeft aan dat 2021 rustig is begonnen. De Amerikaanse politiek blijkt nu rustiger te zijn dan eerder werd gedacht. Daarnaast zijn er steeds meer signalen dat de coronacrisis wordt overwonnen. Verder lijken ook de problemen omtrent de Brexit in de praktijk mee te vallen. Al deze ontwikkelingen nemen een groot deel van de bezorgdheid weg onder bestuursvoorzitters. De economische opbouw kan echter op verschillende manieren plaatsvinden. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt. Het is belangrijk dat bij het maken van deze keuzes ook rekening wordt gehouden met het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Er wordt onder andere gekeken naar elektrisch rijden door bijvoorbeeld autoproducenten en er worden investeringen gedaan in de infrastructuur van laadpalen. Verder zijn er ook steeds meer bedrijven die de focus leggen op waterstof als vervanger voor aardgas en andere fossiele brandstoffen. Er zijn veel ontwikkelingen die vanuit het oogpunt van verduurzaming interessant zijn. Het lijkt er op dat bestuursvoorzitters er van doordrongen zijn dat verduurzaming ook vanuit financieel perspectief interessant kan zijn.