Payrollbranche heeft profijt van economisch herstel 2014

De payrollsector doet get de laatste maanden goed in Nederland. Bedrijven die in deze sector actief zijn hebben in het afgelopen kwartaal meer omzet behaald dan de omzet die ze een jaar geleden hadden bepaald in dezelfde periode. De toename van de omzet is 7 procent. Een kwartaal daarvoor was de omzet nog met 2 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. De brancheorganisatie van payrollbedrijven VPO geeft aan dat de omzetstijging een duidelijk beeld is van het herstel van de economie.

Ontwikkelingen in de payrollbranche
Volgens de brancheorganisatie VPO is het herstel van de Nederlandse economie aan het einde van 2013 begonnen. In heel 2013 is de omzet voor payrollbedrijven nauwelijks toegenomen. Door het lichte herstel van de economie zien ondernemers weer kans om te groeien. Vooral de laatste maanden is deze ontwikkeling merkbaar. VPO-voorzitter Jeu Claes gaf maandag 26 mei 2014 een verklaring over de ontwikkelingen. De ondernemers van Nederland zien volgens hem sinds enkelen maanden weer mogelijkheden om te groeien. Door deze positieve ontwikkeling maakten vooral het midden- en kleinbedrijf in het eerste kwartaal van 2014 meer gebruik van payrollers ten opzichte van 2013. Volgens de VPO is vijfenzeventig procent van de  payrollkrachten in Nederland werkzaam in het MKB.

Uitzendbranche en payrollsector als graadmeter voor de economie
Als de economie aantrekt hebben veel bedrijven een stijgende lijn in de productie. Hierdoor wordt meer van hun personeelsbestand gevraagd. In eerste instantie zullen veel bedrijven trachten om doormiddel van overwerk de pieken in de productie op te lossen. Op een gegeven moment kan dat niet meer. Als de pieken in de productie structureel blijken zal een bedrijf een oplossing moeten vinden voor het personeelsvraagstuk. Bedrijven kiezen er dan vaak voor om flexibele arbeidskrachten in te zetten. Dit kunnen bijvoorbeeld uitzendkrachten, payrollers of gedetacheerden zijn.

Door deze ontwikkeling zijn de verbeteringen in de economie over het algemeen het eerst merkbaar in de payrollsector en de uitzendbranche. Deze sectoren kunnen een goed beeld geven over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bedrijven willen zich vaak niet binden aan personeel als het economisch herstel nog fragiel is. Het aanbieden van rechtstreekse contracten blijft daardoor beperkt.

Uitzendkrachten en payrollers vormen voor bedrijven een tussenoplossing waarmee de financiële risico’s kunnen worden beperkt. Werknemers die werken via een payrollconstructie zijn niet in dienst van het bedrijf waar ze hun werkzaamheden verrichten. In plaats daarvan krijgen ze hun salaris bij het payrollbedrijf. Bij het payrollbedrijf bouwen ze echter wel steeds meer rechten op.

Reactie van Technisch Werken
De payrollsector merkt net als de uitzendbranche een herstel. In 2014 blijkt dit herstel van de economie in verschillende sectoren merkbaar. Het is nog onduidelijk of de economie structureel hersteld is. Dit is namelijk ook afhankelijk van internationale ontwikkelingen. Veel bedrijven zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de energiekosten voor hun productie. Als het conflict tussen Rusland en Oekraïne en voor zorgt dat Rusland de ‘gaskraan’ naar West-Europa dicht draait zal dat ook gevolgen hebben voor de bedrijven in Nederland. Duurzame energie zou een zeer geschikte oplossing zijn maar het gebruik daarvan is nog zeer beperkt. De economische situatie is nog niet optimaal. Het is daarom niet verwonderlijk dat het kabinet door gaat met veel bezuinigingen. De vraag is echter of die bezuinigingen het economisch herstel niet extra belemmeren.