Duurzaamheidssubsidie wordt nauwelijks benut door bedrijven in 2018

Doormiddel van duurzaamheidssubsidie wil de overheid bedrijven stimuleren om meer te investeren in duurzame voorzieningen met betrekking tot de energietransitie. Hierbij kun je denken aan zonnepanelen maar ook aan warmtepompen en andere systemen waarmee warmte en elektriciteit kan worden opgewekt. Aan de andere kant wordt er ook van bedrijven verlangd dat ze minder energie verspillen door bijvoorbeeld slechte isolatie en koudebruggen. Bedrijven blijken echter nog steeds teveel CO2 uit te stoten in 2018. Dat brengt het behalen van de klimaatdoelstellingen in gevaar. Om die reden wil de overheid dat bedrijven meer gaan investeren in energievoorzieningen waarmee ze CO2 neutraal kunnen worden.

Investeren in duurzame energie kost echter geld. Daarom heeft de overheid besloten om bedrijven tegemoet te komen doormiddel van een subsidie. Dit is de zogenaamde duurzaamheidssubsidie. Bedrijven blijken echter nauwelijks gebruik te maken van deze duurzaamheidssubsidie. Er zou wel voor miljarden euro’s aan subsidiegeld blijven liggen per paar. In de eerste zes maanden van 2018 werd zes miljard euro voor de overheid beschikbaar gesteld als subsidiepot voor de transitie naar groene energie. Deze duurzaamheidssubsidie zal waarschijnlijk niet volledig worden aangesproken door het bedrijfsleven. Dat is jammer want dat maakt duidelijk dat bedrijven of te weinig investeren in verduurzaming of ze weten niet dat er subsidie beschikbaar is voor hun energietransitie. Beide gevallen zorgen er voor dat er minder effectief gewerkt wordt aan de verduurzaming van de energievoorziening en energiebesparing van bedrijven.

Het Financieele Dagblad (FD) heeft zelf onderzoek gedaan naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Dit is de benaming van de duurzaamheidssubsidie heet. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het aantal projecten op het gebied van windenergie en biomassa zijn teruggelopen. Bovendien zouden de aanvraagprocedures voor zonsubsidie strenger zijn geworden.